آکادمی ناجی

مقاله مهاجرت بخش اول

مهاجرت

مهاجرت کردن هم یک رفتار محسوب میشه (تئوری انتخاب) ! یعنی ما در واقع برای پرکردن یک یا چندتا از کاسه های نیازهامون انجامش میدیم. ... ادامه مطلب