اپیزودها

در پادکست ناجی، خلاصه معروف ترین کتابها ومقالات و متدهای معتبر دنیا در زمینه خودشناسی، توسعه فردي و زندگی بهتر، رو به زبان ساده بازگو میکنیم. کتاب‌هایی که تا به الان در پادکست ناجی خلاصه شده اند و موضوعاتی که به آنها پرداخته ایم:

💠 تئوری انتخاب
💠 شش ستون عزت نفس
💠 شکاف اعتماد به نفس
💠 اثر مرکب، عادتهای اتمی
💠 هنر شفاف اندیشیدن
💠 زندگی خود را دوباره بیافرینید
💠 شفای زندگی

💠 نیمه تاریک وجود
💠 موهبت کامل نبودن
💠 کار عمیق و تمرکز
💠 ازدواج بدون شکست
💠 عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست
💠 تفکر سریع و آهسته
💠 مدیتیشن

💠 مدیریت استرس
💠 مهاجرت
💠 مهارت تصمیم گیری
💠 خطاهای ذهن
💠 نه گفتن و مهرطلبی
💠 ارزش ها و اهداف
💠 خود مراقبتی
💠 موفقیت شغلی