درباره ناجی

آکادمی ناجی ، ارائه دهنده خدمات کوچینگ، مشاوره، منتورینگ ، درمانگری و آموزش می باشد که برای فارسی زبانان سراسر دنیا سرویس های مشخصی را ارائه میدهد .
غالب مراجعین و مشتریان آکادمی ناجی ، از کانادا و آمریکا هستند.

تیم ناجی بین ۲۰-۳۰ نفر متخصص را در تیم خود جای داده است و همچنان به دنبال افراد علاقه مند و باتجربه نیز میباشد.